„Кошница с лъжи“ автор и режисьор Майя Остоич

„За жалост, сме се научили да общуваме с полуистината за себе си, страхувайки се да признаем пред другите своята същност. Но тези своеобразни паравани, с които се ограждаме, за да се предпазим от света, в който живеем, ни правят още по-раними и самотни. Много често попадаме в нелепи ситуации, породени от недоизказаните неща помежду ни. В спектакъла се стремим тримата персонажи да бъдат максимално автентични, за да може публиката да разпознава във всеки един от тях частица от себе си. Само, когато имаш шанса да се погледнеш отстрани, най-страшните неща, в чийто омагьосан кръг си попаднал, не изглеждат толкова фатални. Композитор -Сашко Младенов