„Майстори“ от Р. Стоянов, режисьор Крум Филипов

Първа премиера на възстановения РДТ „Николай Хайтов“ – Смолян 20 септември, 19 ч., сезон 2014/2015 Крум Филипов за „Майстори” „Майстори” е спектакъл за творческата сила на Любовта. Представлението е свидетелство за това, че всяко духовно усилие изисква жертва. Нашата интерпретация е освободена от фолклорно-битовите нагласи в текста в името на това – да бъде по-видимо екстатичното живеене в Любов. В този смисъл – попътни са ни стиховете на Васко Попа – носители на същинския патос в драматургичната тема. Има нещо недостоверно в нравствените регламенти и навици на видимите човешки общества (включително и на обществото , в което времетраем и ние). Жертвата открехва вратите към една друга, не подменена, а истинна нравственост. Някъде там, отвъд, действително Бог е Любов. „Далеко в нас Вдигаме ръце Улицата по небето се катери Свеждаме погледи Покривите във земята слизат От всяка болка Която не споменаваме По един кестен израства И остава тайнствен зад нас От всяка надежда Която таим По една звезда пониква И се изплъзва недостежима пред нас Чуваш ли куршума Който кръжи около главата ни Чуваш ли куршума Който дебне целувката ни” Васко Попа Снимки – Иван Палейков Участват Милкана – Галя Костадинова Живко – Велислав Павлов Найден -Делян Илиев Тихол -Димитър Димитров Гена -Емилия Ованесян Поет /Васко Попа/, Грузинец – Ивайло Иванов Майстор Добри – Румен Бечев II майстор – Янко Хусаров III майстор – Пламен Славов