„Последният пастир“ играе със звездите

Снимките са дело на Гр. Николов и Н. Петков – звездобройци и почитатели на Родопски Драматичен Театър “ Николай Хайтов“ – Смолян. С възхищение от партньорството ни!