СПОНСОРСТВА И ДАРЕНИЯ

 

По стечение на обстоятелствата театърът ни е оставен с най-малкия бюджет, който
едва покрива минималния праг за дейност, а финансиране за създаване на нови
спектакли няма.
Театърът има дълга и успешна традиция, в него са играли много легендарни
български актьори. Страхотен е като архитектура, една от малкото такива сгради в
страната. Актьорската трупа също е силна и мотивирана – млади хора, които
наистина имат желание да правят смислен театър.
За жалост, ситуацията в която сме ни разделя с нашата любима публика и за да
бъдем близо до нея предприехме онлайн срещи – четения и спектакли. Необходимо
ни е, обаче, финансово рамо.
За да подкрепите дейноста на РДТ „Николай Хайтов” можете да станете наш
спонсор или дарител при ситуацията в която се намираме в момента.
Ако имате интерес за спонсориране дейността на РДТ „Николай Хайтов” може да ни
изпратите своето предложение на sonja.yosifov@teatarsmolyan.com.

Ако искате да направите финансово дарение, може да го направите на нашата
сметка:
IBAN: BG91RZBB91553120065514
Благодарим Ви за подкрепата!